Beräkning av gasledningens diameter: ett exempel på beräkning och gasnätets funktioner

Vasily Borutsky
Kontrolleras av en specialist: Vasily Borutsky
Upplagt av Grigory Skok
Senaste uppdatering: April 2019

Idag är den billigaste och billigaste typen av bränsle gas. Vägar som leder till explosiva bränslen bör dock läggas med stor försiktighet och alla standarder måste följas. Därför måste ägarna av hus på landet tydligt veta hur man beräknar rörledningens diameter och vad de ska leta efter under installationen.

I vår artikel beskriver vi i detalj hur man lägger rör och ansluter dem till huset. Vi talar om vilka dokument du behöver ta emot och hur du övervakar installationen av systemet. Informationen som vi erbjuder för granskning är baserad på byggkoder.

Varför bensin huset?

Det främsta skälet är billighet och bekvämlighet. Den svåra ekonomiska situationen i landet tvingar ägarna till privata hus att leta efter det billigaste alternativet för att värma byggnaden. Därför är det inte förvånande att ägarna till stugorna med tiden kommer till slutsatsen att det är nödvändigt förgasar byggnaden.

Ja, naturligtvis kan du värma ditt hem med el. Men en sådan lösning är ganska dyr, särskilt om du behöver värma flera hundra kvadratmeter. Och naturens vagarier i form av en stark vind eller en orkan kan skära av kabeln och du vet inte hur mycket du ska sitta utan uppvärmning, mat och varmt vatten.

Gasbrännare
Moderna gasledningar läggs med hållbara och högkvalitativa rör och delar. Därför är det inte troligt att naturkatastrofer skadar en sådan design

Ett annat alternativ till gas är det gamla och beprövade sättet - uppvärmning med öppen spis eller tegelugn. Den största nackdelen med denna lösning är att lagring av ved eller kol kommer att leda till smuts.

Dessutom behöver ytterligare kvadratmeter tilldelas för lagring. Därför kommer blått bränsle att inneha en ledande position i mer än ett år, och frågan är design av gasledningar att ansluta den privata sektorn under mycket lång tid kommer att vara relevant.

De viktigaste typerna av gasledningar

Det finns tre typer av motorvägar. Den första är en gasledning för lågtryck. För ett sådant system är det högsta tillåtna trycket 5 kPa. Oftast läggs den här typen i små städer. Det används också för gasförsörjning till medicinska institutioner, bostadshus, barns och offentliga byggnader.

För den andra sorten - medeltrycksledning - kan bränsleflödet matas med en kraft upp till 0,3 MPa. Omfattningen av denna typ är begränsad till att tillhandahålla gas till kvartals- och regionala regleringsstationer.

När det gäller högtryckslinjen är den utformad för att leverera bränsle till stora industriföretag. För ägare av privata hem är detta beslut irrelevant. I själva verket tillförs gas till stugan med hjälp av ett rör, trycket i vilket inte överskrider märket 5 kPa.

Gasledning
Att lägga en bagageutrymme är en komplex och tidskrävande process. För att skydda dig själv och ditt hem från gasläckor måste du använda högkvalitativa inredningar och följa rekommendationerna från specialister

Det skrivs i detalj om tryckparametrarna och klassificeringen av gasförsörjningsnät efter dess värde i artikeln, det innehåll vi rekommenderar att läsa.

Normer och standarder för rörläggning

Gas kommer in i bostadshus genom gasinlopp från distributionsbränslestationer. Som regel installeras de på bottenvåningen och läggs sedan längs trapphusen. Röret, som föras till bostadshuset, tillverkas utan problem med en sömlös metod, och dess väggtjocklek är minst 3,5 mm.

vid en motorväg till ett privat hus den ska vara placerad minst 15 cm från vattentillförseln och värmeledningarna. Vid telefon- eller elektriska kablar ökar detta värde till en halv meter.

Gasledningen är huvudsakligen tillverkad av stål. För att förhindra korrosion av röret är det därför belagt med ett speciellt isolerande material. På grund av detta kommer designen inte i kontakt med våt jord.

Gasledning i ett bostadshus
Det är strängt förbjudet att lägga en gasledning i något vardagsrum. Det ska placeras i ett separat, väl ventilerat område.

Installationsmetoder och deras funktioner

En gasledning kan läggas med olika metoder. Detta är en underjordisk, mark- eller undervattensinstallation. I byggnader kan nätverksläggning göras i hemlighet eller öppet.

Varje sort har sina fördelar och nackdelar. Därför, innan du föredrar någon av sorterna, är det nödvändigt att förstå i detalj alla dess funktioner.

Fördelar och nackdelar med den underjordiska metoden

På senare tid, när man installerade gasledningen, användes den underjordiska metoden främst. I detta fall läggs rören i tidigare grävda diken. Dessutom bör deras djup exakt motsvara det värde som anges i projektet. Idag används en sådan lösning mindre och mindre.

Minskningen i efterfrågan är förknippad med de höga kostnaderna för denna typ av packning. Dessutom kommer det att ta en lång stund att gräva hål där rören kommer att läggas. För närvarande föredrar ingenjörer den trenchless metoden. Dess funktion är användningen av utrustning som kan utföra horisontell riktningsborrning.

På grund av detta reduceras läggningskostnaderna tre gånger, och tiden som krävs för att organisera motorvägen reduceras minst två gånger.

Läggning av gasledningen enligt HDD-metoden
Horisontell riktningsborrning undviker demontering av fordonet. Dessutom kan brunnen kunna kringgå alla hinder utan problem, till exempel en redan lagd pipeline

Underjordisk metod borrning med HDD-utrustning frigörs från behovet av att återställa grönområden. Därför kan den här typen av lösningar kallas den mest miljövänliga. Installation med denna metod är borrning av en pilotbrunn, som vidare expanderar till erforderliga dimensioner.

Väggarna förstärks vidare med en speciell lösning. För att skydda rörledningen från underjordiska vattenflöden och överdriven mekanisk spänning placeras den i ett skyddande fodral. Det sista steget är att dra rören genom brunnen.

Organisation för extern gasledning

Den externa metoden används oftast. I detta fall sträcker sig gasledningen som regel genom stugens innergård. I detta fall måste designen skyddas från obehöriga personer. För detta ändamål är rören placerade i en betydande höjd.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fixering. Montering bör vara så stark och pålitlig som möjligt för att minimera risken för att falla och som ett resultat skador på gasröret.

Extern gasledning
Endast erfarna och kvalificerade specialister bör vara engagerade i montering av strukturen. I detta fall måste installationen utföras i enlighet med byggreglerna och teknisk dokumentation

Mark och förhöjd läggning

Jämfört med den underjordiska installationsmetoden kostar den markbaserade nästan hälften så mycket. Men i detta fall bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att skydda strukturen mot miljöpåverkan och mekaniska skador.

Till exempel bör röret isoleras så att det inte får nederbörd och temperaturförändringar inte märks. Dessutom väljs typen av skydd beroende på klimatförhållandena i regionen.

För att förhindra obehörig anslutning till motorvägen är det nödvändigt att ta hand om skyddet. På grund av det faktum att röret ligger på speciella stöd på marken kan tredje parter komma åt det utan problem. Till skillnad från en underjordisk installation är en sådan lösning därför mindre pålitlig.

Markgasledningen
En gasrörledning på land kommer att vara en idealisk lösning för välbevakade privata hus och stugor. Särskilt om det är omöjligt att lägga rör under jord på grund av ett ganska tätt nätverk av verktyg

Vad är det bästa sättet att installera en gasledning?

Det är nödvändigt att föredra en speciell lösning beroende på klimatet i den region där arbetet kommer att utföras, utvecklingsdensiteten och markens egenskaper. Följaktligen finns det helt enkelt inget definitivt svar.

För att bestämma vilken installationsmetod som är bättre att välja bör följande rekommendationer beaktas:

 1. Om marken på platsen är mycket frätande är den lämpligaste lösningen att installera gasledningen enligt markmetoden.
 2. När du korsar en väg med en rörledning är ett kombinerat alternativ ekonomiskt genomförbart. Det vill säga, i området av taket, bör röret placeras ovanför marken och i förortsområdet - läggs i diken.
 3. Om du lägger rörledningen genom angränsande sektioner rekommenderas det att välja mark (öppen) metod.
 4. När en gasledning passerar genom en sektion med ett omfattande system med kraftöverföringsledningar, är en förnuftig lösning den dolda installationen av rörledningen.

Lägningsmetoden påverkar direkt materialet från vilket rörledningen ska tillverkas. Frågan som rör rör och rördelar som ska användas i ett visst fall kommer att behandlas senare.

Vilka dokument kommer att behövas?

Innan du fortsätter direkt till installationen måste du samla in nödvändiga papper.För att göra detta så snart som möjligt måste du omedelbart förbereda ett pass, såväl som dokumentation som bekräftar ägandet till webbplatsen och huset som ligger på den.

Nästa steg är att tillämpa lämplig tjänst. Det uttrycker en önskan att förgasa huset. Anställda kommer att utfärda ett formulär där alla listas tekniska förhållanden.

Gasförsörjning till ett privat hus
Dokumentet som utfärdas av gasstjänsten fylls i av specialisten som är involverad i förberedelserna för projektet. Välj en kvalificerad designer. Resultatet av arbetet och beboarnas säkerhet beror faktiskt på hans kompetens

Enligt projektet installeras gasnätet. Ibland läggs rör genom delar av grannarna. I detta fall är det nödvändigt att be dem om skriftligt tillstånd att utföra denna typ av arbete.

Utöver de uppgifter som anges ovan måste du också få följande dokument:

 • handlingen att sätta igång gasdriven utrustning;
 • ett avtal om beredning av teknisk dokumentation och arbete;
 • tillstånd att leverera naturgas och betala för denna tjänst;
 • ett dokument om installation av utrustning och förgasning hemma.

En inspektion av skorstenen kommer också att krävas. Efter det kommer experter att utfärda en lämplig handling. Det sista dokumentet - tillstånd att förgasa ett privat hus - utfärdas av det lokala arkitekt- och planeringsföretaget.

Hur beräknar man gasledningsdiametern?

Vid design av ett projekt ägnas särskild uppmärksamhet åt rörets diameter. Designer kommer att göra detta med komplexa formler eller ett program.

För att inte bry sig med olika formler, skulle ett bra val vara att använda ett av de specialiserade programmen. Fördelen med sådan programvara på Internet är full. Att använda kalkylatorer är enkelt - bara fyll i fälten med relevant information.

Beräkning av gasledningens diameter
För att bestämma den optimala diametern för gasledningen kan du använda tabellen. För att få önskat värde behöver du bara välja önskad bränsleförbrukning

Standardpriser för att ansluta ett privat hushåll till huvudgas här. Ägare i förortsområden bör veta vad förgasning kommer att kosta.

Val av rör och fästelement

Eftersom motorvägen med blått bränsle är ett objekt med ökad fara måste alla ventiler ha de nödvändiga kvalitetscertifikaten. Annars tillåter inte kommissionen som utför den slutliga inspektionen huset med sådana rör att förgasas.

Nyanser av materialval

Rörmaterialet väljs beroende på metoden för att lägga rörledningen. De mest populära produkterna är polyeten och stål. Den huvudsakliga fördelen med den senare sorten är dess mångsidighet. Stålrör kan trots allt användas för både underjordisk och utomhusinstallation. Men ett sådant beslut kommer att kosta mer.

Gaspolyetenrör
Polymerröret kan endast användas för infällning. Detta beror på det faktum att under solens inflytande sönderdelas materialet och förlorar snabbt sina egenskaper

När det gäller fästena, för installation behöver du vinklar, kopplingar, tee, kors, pluggar och adaptrar. Som regel är de tillverkade av gjutjärn, stål eller polyeten.

Tveka inte att installera räknaren. När allt kommer omkring kommer det att sänka kostnaderna avsevärt.

Fördelarna med polyetenrör

Först och främst rostar sådana beslag inte med tiden. Därför kan du spara på underhåll och reparation av rörledningen. Tack vare den speciella produktionstekniken har polyetenprodukter en absolut slät inre yta. Som ett resultat bromsar bränsleflödet inte på något sätt.

En av de främsta fördelarna med polymerrör är deras säkerhet. De kommer inte att se några strömmade strömmar på grund av vilken gas som kan explodera.Så för underjordisk installation finns det inget behov av att använda ett speciellt dyrt fodral.

Om vi ​​jämför vikten på stålröret och polymeren, är den senare typen lättare så mycket som sju gånger. Med den här egenskapen kan du reducera byggnadskostnaderna avsevärt, eftersom du inte behöver locka till dig utrustning med ökad nyttolast.

Polyetenrör för gasförsörjning
En polyetylenledning, enligt alla standarder, kommer att pågå i minst ett halvt sekel. Med tiden kommer dess prestanda inte på något sätt att förvärras.

Rör av polyeten har på grund av sin flexibilitet fått experternas respekt. På grund av detta kommer installationen med horisontell riktningsborrning inte att orsaka några svårigheter eller problem. En sådan lösning är särskilt relevant när brunnen är oregelbunden i formen eller om några hinder upptäcktes under dess skapande.

När ska man överge polymeren?

I vissa fall är polyetenprodukter ett dåligt val. Begränsande förhållanden inkluderar situationen när jordens temperatur under vintersäsongen kan sjunka under -15 grader.

Plastgasrörledning
En plaströrledning bör överges i regioner där det finns en risk för en jordbävning med en större storlek än 7 i Richters skala

Användning av polymerförstärkning är också förbjudet i följande situationer:

 • pipeline kommer att leverera flytande petroleum;
 • En öppen installationsmetod valdes;
 • om gasledningen passerar över några hinder (järnväg eller motorväg).

När alla nödvändiga produkter har köpts och dokumenten har samlats in kan du ta itu med funktionerna för att lägga gasledningen med blått bränsle.

Proceduren för läggning av gasledningar

Trots att installationen av rör bör uteslutande utföras av proffs med nödvändiga kvalifikationer, bör varje ägare av ett privat hus bekanta sig med arbetsordningen. Detta kommer att undvika problem och uppkomsten av oplanerade finansiella kostnader.

Installation av stigeröret och förberedelse av rummet

Om ett privat hus förgasas för att organisera uppvärmning, måste du ta hand om arrangemanget av rummet. Ett rum med all utrustning ska vara separat och ha ganska bra ventilation. Naturligtvis är naturgas inte bara explosiv utan också giftig för människokroppen.

Gaspanna rum
Det måste finnas ett fönster i pannrummet. Detta ger möjlighet att ventilera rummet när som helst, vilket undviker förgiftning med bränsledånga

När det gäller måtten bör takhöjden i rummet vara minst 2,2 m. För ett kök där en spis med två spisar kommer att installeras, räcker ett område på 8 m2, och för den fyra brännarmodellen - 15 m2.

Om utrustning med en kapacitet på mer än 30 kW kommer att användas för att värma huset, ska pannrummet flyttas utanför huset och vara en separat byggnad.

Gas tillförs stugan med hjälp av en ingångsenhet, som är en öppning ovanför fundamentet. Det är utrustat med ett speciellt fall genom vilket röret passerar. Den ena änden är ansluten till stigaren, och den andra är en del av det interna gasförsörjningssystemet.

Montering av stigeröret utförs exakt vertikalt och strukturen måste tas bort från väggen med ett avstånd av minst 15 cm. Du kan fixera beslag med specialkrokar.

Finesser för att bygga ett internt system

Under installationen av rörledningen i väggen måste alla dess delar passeras genom hylsorna. I detta fall måste hela strukturen beläggas med oljefärg. Det fria utrymmet som finns mellan röret och hylsan är fylld med tjära tjära och bitumen.

Gasrör
Det är nödvändigt att se till att så få gängade och svetsade fogar som möjligt används under installationen av rörledningen. Denna metod kommer att göra hela strukturen så pålitlig som möjligt.Därför måste du välja rör med maximal längd

Var och en av noderna monteras i botten och endast fixturer av förberedande komponenter utförs på en höjd. Om rörens diameter inte överstiger 4 cm kan de fästas med klämmor eller krokar. För alla andra rekommenderas det att använda parenteser eller upphängningar.

Regler för svetsning, montering och godkännande

Presenterar detaljerna i organisationen av autonom gasuppvärmning nästa artikel, med information om alternativ för värmeenheter. Oberoende mästare är praktiska pannledningarlistade i vårt rekommenderade material.

Alla komponenter i rörledningen är sammankopplade genom svetsning. Samtidigt måste sömmen vara av hög kvalitet och pålitlig. För att uppnå detta måste du först rikta in rörets ände och remsa cirka 1 cm på varje sida.

När det gäller montering av gängade anslutningar måste du använda en speciell teknik för detta. Först bearbetas fogen med vitt. Nästa steg är att vinda långfiber lin eller speciell tejp. Först då kan skruvanslutningen dras åt.

Så snart hantverkarna är färdiga bör en kommission komma till huset. Hon genomförde provning av gastryck och kvalitetskontroll av installationen. Dessutom instrueras ägaren i enlighet med reglerna för användning av gasledningen. Anställda berättar också hur du använder utrustning som använder blått bränsle på rätt sätt.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video nr 1. Allt om förgasning av ett privat hus:

Video nr 2. De viktigaste stadierna i installationen:

Att lägga en gas till ett privat hus är en mödosam och ansvarsfull process. Faktum är att kvaliteten på arbetet direkt beror på leveransens oklanderlighet och boendeens säkerhet. Därför är det bättre att överlåta genomförandet av beräkningar och själva installationen till högt kvalificerade och erfarna medarbetare.

Lämna kommentarer i rutan nedan. Berätta hur du anslöt ditt hus eller ett grannhus till huvudgasförsörjningen. Ställ frågor om kontroversiella frågor, publicera foton med processen att lägga rör eller ansluta utrustning.

Var artikeln hjälpsam?
Tack för din feedback!
ingen (11)
Tack för din feedback!
Ja (52)
Besökarkommentarer
 1. Michael

  Vår gas är ganska billig, så vi bestämde oss för att fälla en gång och ta med en gasledning till vårt hus. Innan dess använde de gascylindrar, men det är ganska dyrt, trots att de måste fyllas ungefär en gång i månaden på en bensinstation. Vi anlitade ett team av specialister, de beräknade kompetent och snabbt gjort, var nöjda. Nu är problemet med att fylla ballongen en saga historia.

Lägg till en kommentar

pooler

pumpar

uppvärmningen