Hur man isolerar en gascylinder på gatan på vintern: de bästa sätten att värma på

Amir Gumarov
Kontrolleras av en specialist: Amir Gumarov
Upplagt av Tatyana Zakharova
Senaste uppdatering: Oktober 2019

Cylindergas klassificeras som ett "sommarresidens" -alternativ för bränsletillförsel och används där det inte är möjligt att ansluta till gasledaren. Om det är tillräckligt med en cylinder med propan-butan, måste flera anslutas för service på pannan.

Att använda tankar fyllda med flytande gas är enkelt, men på vintern kan det vara problem - gasen fryser eller faller ut i form av kondensat. Som ett resultat upphör ugnen eller pannan att fungera. Vi kommer att ta reda på hur man isolerar en gascylinder på gatan på vintern så att bränsletillförseln till huset är stabil.

Regler för installation av gascylindrar

Behovet av uppvärmning av gascylindrar uppstår när låg gatttemperatur kyler dem, vilket bromsar gasproduktionen. Som ett resultat minskas arbetsvolymen av bränsle, det är nödvändigt att producera oftare bensinstation.

Dessutom finns det en risk kondensation, vilket också hindrar gasflödet till brännarna - till exempel till en spis eller panna.

Gascylindrar i en metalllåda
Det traditionella sättet att installera gascylindrar är i ett metallskåp (hölje) på gatan, i omedelbar närhet av den hemgasutrustning som du ansluter till

Skåpets metallväggar skyddar cylindrarna från mekaniska skador, vind och fukt, men värmer inte dem. Lufttemperaturen inuti höljet är lika med utomhustemperaturen. Förkylning överförs till tanken och kyler bränslet, som är i flytande tillstånd. Vid låga temperaturer hindras övergången till ett gasformigt tillstånd, kondensering sker och egenskaperna hos bränslet förändras.

Den mest negativa konsekvensen av kylan är ett stopp i bränsletillförseln till huset, vilket kan blockera all ekonomisk aktivitet.

Rime på kroppen på en gascylinder
Ibland är konsekvenserna av exponering för kyla uppenbara: den nedre delen av cylindrarna är täckt med rimfrost. Detta betyder inte att gasen nödvändigtvis kommer att sluta strömma till kaminen, men det signalerar möjligheten till ett sådant resultat

För tankning används två komponenter - butan och propan. De skiljer sig i egenskaper: flytande butan vid låga temperaturer förlorar sina egenskaper, och tvärtom, propan fungerar inte i värmen.

Genom att kombinera komponenterna i standardförhållanden får de den optimala blandningen för användning under klimatförhållandena i en viss region. Läs mer om andelarna av olika typer av gas i blandningen GOST 20448-90.

Gasproportioner på sommaren och vintern
Med tanke på att temperaturamplituden, beroende på den varma eller kalla säsongen, förändras dramatiskt, används två typer av gas - vinter och sommar. De skiljer sig åt i procent av propan och butan.

Den lagstadgade dokumentationen för cylinderisoleringsteknologi säger ingenting. Till exempel i SNiP 31-02 - huvuddokumentet om gasförsörjningen i ett hus på landet - kraven anges endast för installation av bränslekällor, information om värmeisolering saknas. Därför rekommenderar gasarbetare att inte isolera cylindrarna.

Sätt att värma cylindrar på gatan

För att spara gasblandningar i arbetsskick är cylindrarna isolerade på olika sätt. Vissa av dem är effektiva, andra är värdelösa och andra kan vara livshotande.

Vi kommer att ta reda på vad som är det bästa sättet att isolera en gasflaska på gatan på vintern så att det inte finns några problem med bränsletillförseln, och invånarna kan inte oroa sig för sin egen hälsa.

Metod nr 1 - värmeisoleringsmaterial

Trots förbuden från anställda i gasservicetjänster, "ägg" ofta cylindrar med alla slags värmare: mineralull och glasull, ark expanderad polystyren och skumgummi - det vill säga husvärmare som aktivt används för att bygga hus, bygga tak och golv.

Värmeisolering av en gascylinder Izolon
Ett av alternativen för att "värma" en gascylinder. Metalltanken är lindad med isolering i hopp om att den kommer att värmas upp och sluta frysa vid låga temperaturer

Faktum är att inpackning av behållare med isolering är ett uppriktigt primitivt och ineffektivt sätt att värma gas i cylindrar.

Varför fungerar inte den här metoden? Faktum är att värmeisolerande "filtar" är bra om objektet oberoende genererar värme.

Värmeisolering av ett bostadshus
Konventionellt inkluderar sådana föremål en mänsklig kropp eller ett uppvärmt rum: energi omvandlas ständigt till värme, och värmeisolerande materials uppgift är att rädda den

Gascylindrar producerar ingen värme, därför, även om de är lindade i tre lager mineralull eller polystyrenskum, förblir de lika kalla. Följaktligen förändrar flytande bränsle inuti inte dess egenskaper - det vill säga inga positiva förändringar inträffar.

Slutsats: om gascylindern inte genererar värme på egen hand, bör denna funktion utföras med den villkorade ”isoleringen” - en enhet som får elkraft.

Vi vänder oss till värmeisolerande tekniker som verkligen kan göra en skillnad och varm gas i cylindrar på vintern.

Metod # 2 - värmekabel

Under förutsättning att ett servicefartyg används och dess installation görs i enlighet med alla regler, använder de uppvärmningen av gascylindern med en elektrisk värmekabel.

Det finns många alternativ för värmeisoleringssystem - från köpta självreglerande kablar till hemmagjorda produkter monterade från en tråd och en temperaturregulator.

Principen för drift av självreglerande kablar
Principen för drift av självreglerande kablar är enkel: de genererar värme beroende på omgivningstemperaturen. Ju kallare det är på gatan, desto mer värme avger den elektriska kabeln

För att justera temperaturen är ledningen ansluten till termostaten. Med hjälp av mekaniska modeller kan du manuellt ställa in driftsparametrarna. Självreglerande kablar arbetar i automatiskt läge och kräver inte konstant övervakning.

För att skapa ett hemmagjordt isoleringssystem för 3 cylindrar behöver du:

 • 9-meters elektrisk tråd 3 * 1,5;
 • 3 temperaturkontroller - 1 för varje cylinder;
 • 25 m termiskt isoleringsmaterial "termofol";
 • 3 m PVC-film;
 • 3 m IR-film;
 • 12 kopplingar för fixering av isoleringen;
 • monteringssats.

Först lindas behållaren med vanlig PVC-film, sedan med infraröd, till vilken en strömkabel med en temperaturkontroll är ansluten. För att hålla varmen, lägg på ett lock från "termofol" uppifrån och fixera det med kopplingar.

Kraftvärmesystem
Fördelarna med en hemmagjord "värmare" är den konstanta cylinderuppvärmningen när lufttemperaturen blir låg. När värme inte behövs, koppla bara ur kontakten

Metoden kan inte kallas den säkraste, eftersom närheten till elektriska kablar och en gastank under vissa förhållanden är riskabelt.

Men om du följer installationsreglerna och säkerhetsföreskrifter kan enheten användas under den kalla säsongen.

Metod # 3 - elektriska apparater

Principen om uppvärmning med en värmekabel togs med i beräkningen och på grund av den otydliga efterfrågan på gascylindrar började de mest driftiga tillverkarna att producera elektriska "värmedynor". De garanterar högkvalitativ värmeisolering av cylindrarna och bevarar gasens egenskaper, där den inte förlorar sina arbetsfunktioner.

Två effektiva och säkra enheter kan särskiljas:

 • termisk filt för en gascylinder;
 • en värmare.

Termisk filt designad för att värma standard 50 liters gascylindrar. Det beräknas att det under den kalla säsongen kan spara upp till 30% flytande bränsle på grund av att propanförångningen är stabil, kondensatet inte fälls ut och tankning är mycket mindre vanligt.

Termofilt för gasflaska
Skyddet är sytt av hållbara syntetmaterial med en värmare som syntetisk vintergörare, en elektrisk kabel placeras i silikonmanteln och fördelar det jämnt över hela området. För fästning använder du "flygbilder"

Storleken på elektriska filtar kan vara olika. Förutom standardhöljen för cylindrar tillverkas också produkter för uppvärmningsgashållare. Bibehållen temperatur - +40 ° С (± 5 ° C), effekt - cirka 160 W. Energiförbrukning är ekonomisk: vid en utomhustemperatur på -15 ° С förbrukar filten högst 80 W / h.

Elvärmare skiljer sig från den termiska filten i storlek: den stänger inte helt cylindern utan bara den nedre delen. Men principen om drift är densamma: el genererar värme, som ständigt överförs till cylinderns kropp.

Gascylindervärmare
Provgasgascylindervärmare - Polsk modell Koma PG 2. Fördelar: möjligheten att använda 95% bränsle, enhetlig och fullständig förångning, effektivitet

Värmare tillverkas för cylindrar på 27 och 50 liter, värmetemperaturen är +40 ° C. Skyddsgraden är IP 44, det vill säga produkten kan också användas utomhus, förutsatt att cylindrarna är inneslutna i ett metallskåp.

Ett alternativt sätt är ett varmt rum

För att inte leta efter sätt att isolera tankarna installerade på gatan kan du göra enklare - överför cylindrarna till ett uppvärmt rum. Under bekväma förhållanden "ger" cylindrarna nästan hela bränslevolymen, så tankning bör göras mindre ofta, och det finns inga problem med rörelsen av gas inuti matningssystemet.

Det viktigaste är att följa installations- och driftsreglerna:

 • cylindern installeras vertikalt;
 • fartyget måste vara tillgängligt för underhåll, inspektion eller utbyte;
 • avståndet från tanken till kaminen - inte mindre än en halv meter, till kylaren eller kaminen - inte mindre än 1 m;
 • om ugnen är motsatt ökas avståndet till minst 2 m.

Ett av de viktigaste kraven gäller valet av rum för installation.

Gascylinder i ett speciellt fack i kaminen
Installera inte i sovrummet, vardagsrummet eller andra vardagsrum. Cylindern installeras i rummet där den gasförbrukande utrustningen finns - en spis, det vill säga i köket

En tank med kondenserad gas installeras vanligtvis antingen direkt intill kaminen eller i ett angränsande lokaler utanför bostäder, och kasta bränsletillförselsslangen genom en öppning i väggen.

Cylindrar får inte förvaras i källare, källare och andra lokaler som inte är utrustade med ventilation eller ventilationssystem.

Och kom ihåg det viktiga villkoret: om ditt hus har mer än 2 våningar är placering av bensintankar i byggnaden förbjuden!

Hur värmer man gas vid frysning?

Tänk på de sista frågorna: vad ska man göra om gasen redan är fryst och hur är det tillåtet att värma upp en gasflaska på vintern?

Om du märker att fartygets kropp täckt med rimfrost, är bränsleflödet till brännarna svårt eller helt stoppat, du kan försöka värma cylindern.

I inga fall kan källor till öppen låga användas - bringa tändare, brännare, blåsor, en brinnande fackla etc. till kroppen. En explosion kan inträffa med obehagliga konsekvenser.

Exploderad gasflaska
Resultatet av "mötet" av en gascylinder med öppen eld. Plötslig uppvärmning orsakar en ökning av tryck, expansion och en kraftig explosion, riva metallskalet

Metoder som kan användas för en gång, nöduppvärmning:

 1. Häll varmt vatten i kärlet eller utsätt det för het ånga. Proceduren måste utföras långsamt med ventilen stängd. Till slut bör du blåsa Reducerför att ta bort fukt.
 2. Använd en kemisk eller saltvärmdyna, som är fallet under fältförhållanden. Kemiska värmedynor är engångsvaror och varar i 6-7 timmar. Saltlösningar kan återanvändas, men uppvärmningstemperaturen är upp till +50 ° С, medan den rekommenderade är +40 ° С.
 3. Tillfällig överföring av fartyget till ett varmt rum. Uppvärmning blir mer effektiv om cylindern placeras nära kylaren en kort stund.

Dessa åtgärder sparar inte bränslekällan från efterföljande frysning, men kan hjälpa till i en nödsituation.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Den enklaste isoleringen med en självreglerande kabel:

Ett exempel på en hemlagad värmare - videoinstruktion:

Alternativ för att värma lådan för cylindrar:

Frågan om det är möjligt att värma en gascylinder på egen hand förblir en öppen fråga. Om du fastställer att bränsletillförselsystemet har slutat fungera på grund av kylning av fartyg, rekommenderar vi att du använder säkra och godkända metoder, med hänsyn till alla krav.

Annars kan du "tjäna" påföljder från anställda i gastjänster eller, ännu värre, äventyra invånarnas liv.

Vänligen dela din erfarenhet om du någonsin har värmt en cylinder på vintern. Lämna dina kommentarer, kom med förslag - blocket för kommunikation finns under artikeln.

Var artikeln hjälpsam?
Tack för din feedback!
ingen (12)
Tack för din feedback!
Ja (75)
Lägg till en kommentar

pooler

pumpar

uppvärmningen