Acord de utilizator

1. Termeni și definiții

1.1 Utilizatorul este o persoană fizică capabilă din punct de vedere juridic, care s-a alăturat condițiilor din Contractul de utilizare. o persoană care acționează în numele său și în propriile sale interese sau care reprezintă o persoană juridică.

Administrare / Proprietar - un site Internet găzduit pe domeniul https://engineer.decorexpro.com/ro/.

Acord - prezentul Acord de Utilizare, inclusiv modificările ulterioare.

1.2 Utilizarea site-ului engineer.decorexpro.com/ro/ este reglementată de prezentul Contract de Utilizare. Utilizarea site-ului este implicată sub toate formele și în toate modurile, în cadrul funcționalității declarate. Prin utilizare se înțelege:

 • autorizare pe inginer.decorexpro.com sau înregistrare;
 • familiarizarea cu materialele site-ului (vizualizare);
 • afișare, postare pe site de materiale de orice natură și conținut, inclusiv, fără a se limita la imagini, materiale text, video, fișiere audio, link-uri de hipertext, informații și alte informații.

Prezentul acord, adică un acord încheiat pe baza sa, respectă prevederile articolelor din Codul civil al Federației Ruse nr. 437, 438. Utilizatorul rețelei, utilizând site-ul în oricare dintre formele de mai sus, confirmă că:

 • cunoașterea deplină a prezentului acord înainte de utilizarea Site-ului;
 • A luat act și se angajează să respecte, să îndeplinească toate punctele acordului fără restricții. În cazul refuzului de a îndeplini clauzele din Acord sau dacă este imposibil de încheiat un acord pe baza Acordului, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat orice utilizare a Site-ului;
 • Textul acestui Acord poate fi editat de către Titularul Site-ului. Notificările către utilizatori cu privire la modificările la textul acordului nu sunt făcute.

Acest Acord de Utilizare, inclusiv revizuirile actualizate cu modificările aduse, intră în vigoare la publicarea pe Site.

2. Obiectul acordului

2.1 În modul și în condițiile prevăzute de Acord, Proprietarul oferă Utilizatorului posibilitatea de a utiliza Site-ul, iar Utilizatorul se angajează să utilizeze Site-ul, dacă este necesar, în conformitate cu termenii din Acord.

2.2 Pe baza Acordului, Utilizatorul are posibilitatea de a utiliza Site-ul, în special, postând informații pe Site despre construcții, reparații, viața țării și subiecte conexe, postarea de mesaje, vizualizarea mesajelor, fișierele descărcate de alți utilizatori.

3. Drepturile și obligațiile Proprietarului

3.1 Proprietarul oferă Utilizatorului posibilitatea de a publica în mod independent informații despre Utilizator, precum și postarea de mesaje și comentarii, postarea materialelor folosind capabilitățile Site-ului, cu condiția ca Utilizatorul să respecte condițiile din Acord.

3.2 Proprietarul nu are capacitatea de a controla conformitatea informațiilor postate de Utilizator sau Alți utilizatori pe Site cu legislația Federației Ruse.

3.3 Proprietarul are dreptul la discreția sa de a șterge orice informație introdusă sau postată de Utilizator pe Site, dacă aceste informații nu respectă Termenii de utilizare a site-ului, legislația actuală a Federației Ruse sau alte cerințe ale Proprietarului.

3.4 Proprietarul are dreptul de a trimite utilizatorului mesaje informative și de publicitate la adresa de e-mail specificată de Utilizator la înregistrarea pe Site. Utilizatorul este de acord să primească astfel de mesaje.

3.5 Proprietarul are dreptul de a face reclamă pe Site. În același timp, Proprietarul nu este responsabil pentru fiabilitatea publicității și calitatea bunurilor și / sau serviciilor publicitate.

3.6 Proprietarul are dreptul, în modul prevăzut de paragraful acordului, de a schimba termenii acordului.

3.7 Proprietarul are dreptul să efectueze lucrări preventive pe Site cu o suspendare temporară a activității Site-ului, dacă este posibil noaptea și, pe cât posibil, reducând inoperabilitatea Site-ului.

3.8 Proprietarul are dreptul de a transfera toate sau o parte din puterile și drepturile sale de a controla respectarea Regulilor de utilizare a site-ului și a Acordului către alte persoane (Alți Utilizatori) pe baza deciziilor luate de Proprietar.

3.9 Proprietarul are dreptul, dar nu este obligat, să solicite utilizatorului informații și documente care confirmă faptul că Utilizatorul are drepturi asupra rezultatelor activității intelectuale și a altor informații postate de acesta pe Site.

4. Drepturile și obligațiile utilizatorului

4.1 Utilizatorul se angajează să ia cunoștință de versiunea actuală a Acordului de fiecare dată când vizitați Site-ul până la utilizarea site-ului.

4.2 Utilizatorul se angajează să respecte condițiile din Acord, precum și Termenii de utilizare a site-ului, efectivi în momentul utilizării Site-ului de către Utilizator.

4.3 Utilizatorul este de acord să utilizeze Site-ul în conformitate cu legislația Federației Ruse. În special, utilizatorul nu poate:

4.3.1 Publicați sau diseminați informații sau materiale false, nocive, obscene, ilegale, calomnioase, blasfemante, calomnioase, necorespunzătoare, provocând conflicte etnice sau etnice.

4.3.2 Publicați informații care sunt contrare legislației Federației Ruse, anunță sau provoacă activități ilegale care încalcă drepturile altor utilizatori sau terți asupra proprietății intelectuale, materialelor de campanie, distribuirii spam-ului, lanțurilor de mesaje (mesaje care necesită transmiterea lor către unul sau mai mulți utilizatori), scheme de piramide financiare sau apeluri de participare la ele, orice alte informații intruzive, descriu sau promovează activitatea infracțională, instrucțiuni de plasare și să comită sau să gestioneze acțiuni penale și alte ilegale.

4.3.3 Publicați orice informație personală a altor utilizatori sau terți fără acordul lor personal.

4.3.4 Publicați, transmiteți și distribuiți mesaje care pot fi de natură penală sau care pot provoca daune Proprietarului, altor utilizatori, vizitatori și / sau terților, afectând onoarea și demnitatea lor, reputația afacerii.

4.3.5 Utilizatorii și / sau terții inducători în eroare cu privire la identitatea lor.

4.3.6 Publicați materiale și informații pe site care fac publicitate, cu excepția cazului în care se prevede altfel expres într-un acord separat între părți.

4.4 Utilizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea acreditărilor, precum și autentificarea și parola la adresa de e-mail specificată de acesta atunci când se înregistrează pe site, determinând independent metoda de stocare a acestora și nu are dreptul de a transfera acreditările, precum și autentificarea și parola pe adresa de e-mail specificată La înregistrarea pe Site la terți.

4.5 Utilizatorul este de acord să utilizeze datele cu caracter personal postate pe site-ul web în conformitate cu cerințele Legii federale nr. 152-datedЗ din 27 iulie 2006 „Cu privire la datele cu caracter personal”, astfel cum a fost modificată de la data în care utilizatorul a prelucrat sau a utilizat alte date cu caracter personal, și anume:

4.5.1 Datele cu caracter personal pot fi utilizate numai pentru a asigura funcționarea Site-ului;

4.5.2 Utilizatorului i se interzice să transmită informații despre Alți Utilizatori primiți pe Site către terți;

4.5.3 Dacă Utilizatorul salvează copii ale Profilurilor pe hârtie sau pe suport electronic, acesta își asumă toate obligațiile operatorului în condițiile Legii federale nr. 152-ФЗ din 27 iulie 2006 „Cu privire la datele cu caracter personal”;

4.5.4 În caz de vătămare a altor utilizatori din cauza nerespectării de către Utilizator a cerințelor Legii federale nr. 152-ФЗ din 27 iulie 2006 „Cu privire la datele cu caracter personal”, responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate Utilizatorului.

4.6 Utilizatorul are dreptul de a șterge informațiile postate de acesta pe Site numai pe baza consimțământului Proprietarului. În cazul neacceptării consimțământului relevant, Utilizatorul nu are dreptul să prezinte Proprietarilor nici o cerere.

5. Responsabilitatea părților

5.1 Proprietarul nu poartă nicio responsabilitate pentru realizarea sau eșecul utilizatorului de a obține rezultatul pe care acesta îl aștepta să utilizeze Site-ul.

5.2 Proprietarul nu este responsabil pentru defecțiuni, erori și defecțiuni ale software-ului și / sau hardware-ului care asigură funcționarea Site-ului care a apărut din motive care nu au controlul Proprietarului, precum și pierderile utilizatorului asociate cu acesta.

5.3 Proprietarul nu este responsabil pentru lipsa temporară de acces a Utilizatorului pe Site și / sau orice parte a Site-ului, precum și pentru pierderile suferite de Utilizator și / sau de oricare terță parte.

5.4 Proprietarul nu este responsabil pentru nicio pierdere indirectă / indirectă și / sau profit pierdut al Utilizatorului și / sau al terților, pierderea informațiilor ca urmare a utilizării sau incapacității de utilizare a Site-ului.

5.5 Proprietarul nu este responsabil pentru pierderile Utilizatorului cauzate de acțiuni ilegale ale terților, inclusiv cele legate de accesul ilegal la Contul personal al Utilizatorului. Proprietarul nu este responsabil pentru pierderile suferite de Utilizator ca urmare a dezvăluirii de acreditări către terți care au avut loc nu din vina Proprietarului.

5.6 Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate acțiunile comise pe Site utilizând datele de identificare ale utilizatorului.

5.7. Proprietarul nu oferă nicio garanție a performanței Site-ului. Utilizatorul este de acord să utilizeze Site-ul sub forma în care este prezentat, fără nicio garanție din partea Proprietarului.

5.8 Proprietarul nu este responsabil pentru pierderile suferite de Utilizator ca urmare a raportării informațiilor inexacte ale Celuilalt Utilizator, precum și cauzate de acțiunile și / sau inacțiunile Celuilalt Utilizator. Proprietarul nu garantează că informațiile conținute în Profilele altor utilizatori, precum și în mesajele postate de aceștia, sunt adevărate și complete.

5.9 Proprietarul, dacă nu este prevăzut în mod expres prin acordul dintre părți, nu este vânzătorul de bunuri sau servicii.

5.10 Cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel în cazul în care Utilizatorul încalcă termenii Acordului, Proprietarul are dreptul de a refuza unilateral să execute Acordul, să șteargă Profilul de utilizator și contul personal. Dacă o astfel de încălcare a provocat pagube terților, responsabilitatea pentru aceștia revine Utilizatorului.

5.11 Cuantumul pierderilor care pot fi compensate de Utilizator pentru Utilizator este, în orice caz, limitat în valoare de 1.000 (o mie) de ruble, în conformitate cu prevederile articolului 15 alineatul (1) din Codul civil al Federației Ruse.

6. Date personale

6.1 Prin înregistrarea pe Site și introducerea datelor cu caracter personal în formularul de înregistrare, Utilizatorul pune la dispoziția publicului datele personale introduse, iar orice alt utilizator și / sau Vizitator se poate familiariza cu ele. Utilizatorul este de acord că prelucrarea datelor cu caracter personal introduse de acesta în timpul înregistrării pe Site, precum și a datelor personale postate de către Utilizator pe Site după înregistrare, se efectuează în baza articolului 6 paragraful 1 al alineatului 1 al articolului 6 din Legea federală nr. 152-ФЗ din 27 iulie 2006 din anul „La datele cu caracter personal” (modificat la 25 iulie 2011).

6.2 Proprietarul, atunci când prelucrează datele personale ale utilizatorului, este obligat să ia toate măsurile prevăzute de legislația actuală a Federației Ruse pentru a le proteja de accesul neautorizat. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale administratorului și Regulamentul privind asigurarea securității datelor cu caracter personal ale administratorului sunt în conformitate cu cerințele articolului 18.1 partea 2 din Legea federală nr. 152-2З din 27 iulie 2006 „Cu privire la datele cu caracter personal” (modificat la 25 iulie 2011).

6.3 În același timp, este posibil ca, din anumite circumstanțe, datele personale ale Utilizatorului să devină disponibile altor persoane. Utilizatorul este de acord că nu va solicita Proprietarului în acest sens, având în vedere că Utilizatorul pune la dispoziția publică datele sale personale.

6.4 În virtutea Acordului, indicând datele dvs. personale pe Site, Utilizatorul acceptă necondiționat:

 • cu furnizarea de date cu caracter personal unui cerc nelimitat de persoane care utilizează Site-ul;
 • cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Proprietar;
 • cu diseminarea datelor cu caracter personal folosind Site-ul;
 • cu alte acțiuni ale Proprietarului în legătură cu datele personale ale Utilizatorului în legătură cu operarea Site-ului.

6.5 Prin publicarea datelor dvs. personale pe Site, Utilizatorul confirmă faptul că face acest lucru în mod voluntar și că acesta îl furnizează Proprietarului în mod voluntar pentru prelucrare. Utilizatorul își poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prin ștergerea Profilului prin contul personal. În același timp, Utilizatorul este conștient și este de acord cu faptul că datele personale ale acestuia pot fi salvate atunci când paginile Site-ului sunt indexate de motoarele de căutare.

6.6. Proprietarul prelucrează numai acele date personale ale Utilizatorului care au fost postate de acesta pe Site. Datele personale ale Utilizatorului sunt procesate folosind hardware-ul și software-ul și hardware-ul Site-ului.

6.7 Datele personale ale Utilizatorului sunt prelucrate de Proprietar în perioada postării sale pe Site. Dacă datele personale postate pe Site sau în Profilul de utilizator sunt șterse, Proprietarul nu mai prelucrează. Cu toate acestea, Proprietarul are dreptul să păstreze o copie de rezervă a datelor de mai sus ale Utilizatorului până la lichidarea proprietarului.

7. Proprietate intelectuală

7.1 Drepturile exclusive și personale care nu aparțin proprietății site-ului aparțin proprietarului sau altor persoane care au încheiat un acord cu proprietarul, care îi dă dreptul de a posta rezultatele activităților intelectuale ale acestor persoane pe site sau în componența acestuia și sunt protejate în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.

7.2 Acțiunile și / sau inacțiunea Utilizatorului care au implicat o încălcare a drepturilor Proprietarului sau care vizează încălcarea drepturilor Proprietarului asupra Site-ului sau a componentelor sale, atrag răspunderea penală, civilă și administrativă în conformitate cu legislația Federației Ruse.

7.3 Pentru a asigura integritatea informațiilor postate pe Site, Utilizatorul, prin modul prevăzut la articolul 1235 din Codul civil al Federației Ruse, acordă Proprietarului o simplă licență neexclusivă pentru rezultatele activității intelectuale postate sau postate anterior de Utilizator pe Site.Drepturile de utilizare a rezultatelor activității intelectuale sunt acordate de Utilizator Proprietarului în momentul publicării rezultatelor relevante ale activității intelectuale pe Site. Prin publicarea pe Site a rezultatelor activității intelectuale, Utilizatorul este de acord ca taxa pentru furnizarea dreptului de utilizare a rezultatelor activității intelectuale de către Proprietar să nu fie plătită. Proprietarul are dreptul să utilizeze în orice mod rezultatele corespunzătoare ale activității intelectuale pe întreaga perioadă de valabilitate pentru rezultatele relevante, fără a restricționa teritoriul. În acest caz, Proprietarul nu este obligat să trimită rapoarte Utilizatorului cu privire la utilizarea rezultatelor relevante ale activității intelectuale.

7.4 Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu utilizarea drepturilor asupra rezultatelor unei terțe părți ale activității intelectuale și a mijloacelor de individualizare conținute în materialele postate de Utilizator pe Site, precum și în materialele transmise de Utilizator prin intermediul Site-ului, stocate pe Site în Contul personal al Utilizatorului sau materiale precum sau în orice alt mod devenind accesibil prin sau prin intermediul site-ului ca urmare a acțiunilor și / sau inacțiunii utilizatorului. Proprietarul nu are capacitatea tehnică de a controla conformitatea materialelor specificate în această clauză cu cerințele legislației actuale a Federației Ruse, inclusiv, Proprietarul nu are capacitatea de a monitoriza prezența sau absența unei încălcări a acestor drepturi ale drepturilor și intereselor oricui.

7.5 Utilizatorul se angajează să soluționeze toate revendicările posibile ale deținătorilor de drepturi de autor sau ale altor terți împotriva Proprietarului legate de materialele specificate în clauza din Acord, pe cont propriu și pe cheltuiala lor.

7.6 In cazul in care sunt prezentate Proprietarului cereri, pretentii, pretentii de la terti cu privire la utilizarea ilegala a proprietatii intelectuale de catre Utilizator pe Site, Utilizatorul va compensa Proprietarul pentru toate pierderile suferite de acesta din urma unei astfel de incalcari sau a prezentarii unor astfel de pretentii.

8. Procedura de soluționare a litigiilor și soluționarea creanțelor

8.1 Toate disputele, dezacordurile și revendicările care pot apărea în legătură cu executarea, rezilierea sau invalidarea acordului, părțile vor încerca să rezolve prin negocieri. Partea care are pretenții și / sau dezacorduri trimite un mesaj celeilalte părți indicând revendicările și / sau dezacordurile care au apărut.

8.2 Mesajul specificat în clauza acordului este trimis de către utilizator prin e-mail la adresa chinateampro2015@gmail.com și este, de asemenea, trimis în scris proprietarului, prin trimiterea prin poștă înregistrată cu confirmare de livrare. Mesajul trebuie să conțină esența cerinței, dovezi care să susțină cerința, precum și informații despre utilizator.

8.3 În cazul unor dispute sau dezacorduri legate de executarea prezentului Acord, Utilizatorul și Proprietarul vor depune toate eforturile pentru a le rezolva prin negocieri între ei. În cazul în care litigiile nu se rezolvă prin negocieri, litigiile se soluționează în modul stabilit de legislația actuală a Federației Ruse.

8.4 Pentru a rezolva probleme tehnice în stabilirea culpei Utilizatorului ca urmare a acțiunilor sale ilegale atunci când folosește internetul și Site-ul în special, precum și pentru a analiza mesajele Utilizatorului, Proprietarul are dreptul să atragă în mod independent organizații competente ca experți.

9. Modificarea condițiilor acordului

9.1 Acordul poate fi reziliat în orice moment la inițiativa fiecăreia dintre părți.Pentru aceasta, Proprietarul pune un anunț de reziliere a Contractului pe Site și / sau trimite Utilizatorului o notificare corespunzătoare, din momentul plasării / trimiterii unei astfel de notificări, Contractul este considerat reziliat. Utilizatorul poate rezilia Acordul ștergând Profilul său de pe Site.

9.2 Părțile sunt de acord că Acordul poate fi modificat unilateral de către Proprietar, prin publicarea textului actualizat al Acordului pe Internet la https://engineer.decorexpro.com/ro/polzovatelskoe-soglashenie.html. Utilizatorul își confirmă acordul cu modificările condițiilor din Acord prin utilizarea Site-ului.

9.3 Un utilizator care nu este de acord cu termenii acordului și / sau cu o modificare a condițiilor din acord trebuie să rezilieze imediat acordul în modul prevăzut de clauza din acord.

10. Alte condiții

10.1 din acord, precum și în efectuarea corespondenței pe aceste probleme, este permisă utilizarea analogilor semnăturii scrise de mână a părților. Părțile confirmă că toate notificările, mesajele, acordurile și documentele ca parte a îndeplinirii de către părți a obligațiilor care decurg din acord, semnate prin analogiile semnăturilor scrise de mână ale părților, au forță juridică și sunt obligatorii pentru părți.

10.2 Utilizatorul recunoaște că analogii semnăturii sale scrise de mână sunt:

10.2.1 Credențiale. Astfel, toate acțiunile efectuate cu ajutorul Credențelor sunt recunoscute ca angajate de Utilizator, iar toate documentele trimise utilizând Credențiale sunt recunoscute ca semnate de Utilizator;
10.2.2 Logare și parolă pentru adresa de e-mail specificată de Utilizator la înregistrarea pe Site. Astfel, toate scrisorile trimise Proprietarului de la adresa de e-mail specificată sunt considerate trimise de Utilizator și sunt considerate semnate de către Utilizator.

10.3 Părțile au convenit să utilizeze la pregătirea documentelor și revendicărilor necesare în temeiul acordului reproducerea facsimilă a semnăturilor părților. Părțile confirmă prin prezenta că documentele și revendicările semnate prin reproducerea prin fax a semnăturii sunt obligatorii din punct de vedere juridic și sunt obligatorii pentru părți pentru examinarea și acceptarea lor.

10.4 Cu excepția celor prevăzute în mod expres de acord și de legislația actuală a Federației Ruse, toate notificările, mesajele și documentele care fac parte din îndeplinirea de către părți a obligațiilor care decurg din acord sunt trimise și considerate primite de către părți dacă sunt trimise prin e-mail de la adresa autorizată a unei părți la adresa autorizată cealaltă parte. Adresele autorizate sunt:

 • Pentru proprietar: chinateampro2015@gmail.com.
 • pentru Utilizator: adresa de e-mail furnizată de Utilizator la înregistrarea pe Site.

10.5 Părțile recunosc orice informație cu privire la încheierea acordului, inclusiv orice anexe și completări la acesta, ca informații confidențiale și se angajează să păstreze cu strictețe caracterul confidențial al acestor informații fără să le dezvăluie terților fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, cu excepția cazului în care este necesar în acest scop Acorduri sau pentru dezvăluirea către autoritățile de stat relevante în cazurile specificate de lege.

10.6 din acord și toate relațiile juridice care decurg din acesta sunt reglementate de legislația Federației Ruse. Toate litigiile care apar sunt soluționate pe baza legislației Federației Ruse.

piscine

pompe

Încălzire