הפרסומים האחרונים
  • אספקת מים
  • ביוב
  • חימום
  • אוורור
  • גיזוז
  • חשמלאי
  • אנרגיית אקו
אספקת מים

כאן תוכלו למצוא חומרים על ארגון אספקת מים פרטית - אספנו את המידע השימושי ביותר עבור בעלי מלאכה לבית שרוצים לצייד בצורה מושלמת אחוזות פרבריות. פרק זה בוחן בפירוט את סוגיות החיפוש, הבנייה, השימוש במקורות אוטונומיים. נבדקים היבטים של בחירת ציוד להפעלת בארות ובארות. התקנת מערכות אספקת מים מתוארת באופן מקצועי, התוכניות הנוכחיות של מערכת אספקת המים ניתנות.

ביוב

פרק זה הוא קטלוג של מידע שימושי על הכללים והטכנולוגיות של מערכת הביוב של בית פרטי. סעיף זה מספק אפשרויות מעניינות לבניית מערכות ביוב תוצרת בית, מפורק על המדפים והתקנת מיכלי ספיגה תעשייתיים מתוארת בפירוט. בחירת התוכנית האופטימלית של מכשיר הביוב, פתרון בעיות הנחת צינורות וציוד חיבור - המלצות המומחים שלנו יעזרו לכם בכל זה.

חימום

פרק זה יכיר לכם את הכללים להתקנת מערכת חימום לנכסים פרטיים. כאן אנו מספרים את המורכבויות של תכנון וחישוב מערכות חימום. כאן, נבחנות טכנולוגיות ותכניות לבניית מעגלי חימום וכן ניתנים קריטריונים לבחירת, חיבור ותפעול ציוד חימום. סדר מערכת רצפה חמה או מקור יעיל לאנרגיה חלופית - את התשובות לכל השאלות הללו תוכלו למצוא כאן.

אוורור

המקטע מוקדש לפרטי מערכות האוורור של המכשיר בבית פרטי. הוא מספק מידע מקיף על עקרונות התכנון והחישובים המדויקים, וכן מתאר באופן יסודי את התקנת מבני האוורור ומעגלי המיזוג. אנו מציעים לכם גם ניתוח מעמיק של שוק הציוד המשמש במערכות אוורור ומיזוג אוויר אוטונומיים.

גיזוז

כאן אספנו את המידע הסמכותי ביותר אודות התקנת מערכת הגיזוז של בית פרטי. פרק זה מציג את יסודות הבטיחות בעת התקנת, חיבור, הפעלת ציוד גז. כאן מוצגים ועוקבים את עקרונות התכנון, ביצוע החישובים באופן מושכל ומנותחים עצות מעשיות להתקנת מערכות גיזוז לאתר. וגם אנו חולקים המלצות לקבלת אישורים.

חשמלאי

בחלק זה תוכלו למצוא מידע אמין אודות יסודות החיווט והדרישות הטכנולוגיות של מכשיר החיווט. בסעיף זה נדונים בפירוט היבטי בחירה, התקנה, חיבור, בקרה על מכשירים חשמליים וציוד, כמו גם אפשרויות אספקת אנרגיה המקובלות באזורים פרבריים. ניסינו להבחין בכל תוכניות ההגנה על ציוד חשמלי ובניית מערכות הארקה.

אנרגיית אקו

כאן תקבלו מידע רב ערך על השימוש הרציונאלי במקורות אנרגיה מתחדשים. אנרגיה חלופית תסייע בהפחתת העלויות המסורתיות הנחוצות להפעלת מכשירי חשמל ביתיים וציוד. שימוש סביר במשאבי טבע חינמיים כמעט יאפשר ליצור תנאים נוחים במיוחד עם הוצאות מועטות.

כעת דנים