Normy pro vzdálenost od plynoměru k jiným zařízením: vlastnosti uspořádání plynoměrů

Vasily Borutsky
Zkontrolováno odborníkem: Vasily Borutsky
Zveřejnil (a) Jurij Vladimirov
Poslední aktualizace: Říjen 2019

Miliony spotřebitelů uvažují o úsporách díky plynoměru, ale uvědomují si, že náklady na nákup, instalaci a případné opravy jsou také vysoké. Poznáváte se mezi nimi? Chcete, aby se plynoměr vyplatil za 2-3 roky? Všechno je jednoduché.

Pokud se nebudete uchýlit k neoprávněným jednáním, nebude udělena žádná pokuta. Pokud budete udržovat vzdálenost od plynoměru v normálních mezích, bude pracovat správně. Pokud si koupíte kvalitní zařízení, nebudete potřebovat náhradní.

Poskytli jsme informace o instalaci plynoměru, včetně přesných standardů vzdálenosti. Master pro vás udělá vše, ale instalaci byste měli stále řídit. Přečtěte si článek a pochopíte proč. Vaše pohodlí závisí na tom.

Obecné nuance instalace plynoměrů

Asi instalace plynoměrů kontaktovat několik různých organizací. Jejich zaměstnanci se podílejí na své práci a účastníci si musí vybrat pouze nejvhodnější možnost ubytování. Plynoměry jsou namontovány přísně podle pravidel, je nemožné jednat samostatně.

Instalují je distribuční společnosti a zaměstnanci licencované organizace. Vlastní montáž s větší pravděpodobností povede k poškození zařízení nebo výbuchu.

V případě úspěšné instalace nebudou kontrolní úřady zařízení stále zapečetěné a budou také psát velkou pokutu pro osobu, která ohrožuje ostatní. Budou tedy dodržovat odstavec 5.5.2 Vyhláška č. 170 Státní výbor Ruské federace pro stavebnictví a bydlení.

Zaměstnanci plynárenské společnosti
Připravte se předem na příjem plynárenských pracovníků, abyste nemuseli sladit datum a čas, nezapomeňte také zkontrolovat jejich dokumenty

Plynoměry jsou instalovány na základě standardů Federální zákon č. 261, které vstoupily v platnost dne 29. 6. 2015 a které vyžadují použití plynoměru v místnostech s jednotlivými topnými zařízeními.

Majitelé takových prostor a jen ti, kteří si přejí, mají několik možností manipulace:

  • distribuční organizace;
  • předplatitelská oddělení meziregionálních plynů;
  • specializované společnosti.

Vyberte si plynoměry předplatitelé sami ze seznamu modelů, které jsou certifikovány státem. Úpravy zařízení mohou být oboustranné, ale i pravotočivé a levotočivé, které nelze všude stanovit.

Umístění plynoměru v místnosti

Master plynu nebude instalovat měřič na potrubí s povrchovou teplotou nad +60 ° C nebo pod -20 ° C. Instalační technik může požadovat, aby majitel domu pohyboval kamny, i když je v bezpečné vzdálenosti. Spory mezi stranami často vznikají na tomto základě, ale to lze vyřešit jednoduše posunutím desky dopředu. Stejné požadavky platí pro podmínky prostředí, i když v obytných budovách neexistují místnosti s takovými teplotami.

Plynár začne montovat měřič, pokud neexistují žádné technické překážky, a od tohoto okamžiku by vlastníci měli proces řídit.

Gasman pracuje se zařízením
Složitost instalace a její cena, v neposlední řadě závisí na konfiguraci místnosti, úspěšné uspořádání, mimo jiné, ušetří čas a eliminuje potřebu naléhavých změn.

Zařízení je namontováno pouze na přístupném místě, bez ohledu na názory obyvatel. Na druhé straně nic nebrání majitelům v objednání instalace do poloprázdné kuchyně a uzavření pultu v zavěšeném nábytku.

Při takových jednáních nedojde k žádnému provinění, protože zástupce dodavatele bude moci vidět důkazy. V tomto smyslu majitelé někdy sami způsobují nepříjemnosti. Chcete-li si vzít ukazatele sami nebo nechat inspektora, musíte přesouvat objekty znovu nebo znovu nebo dostat všechno z kuchyňské skříňky. Proto v budoucnu nemusí nosit plynoměrJe lepší okamžitě umístit na přístupné místo.

Nesouhlasíte s dodatečnou ztrátou času, pokud je hlavní jednotka proti instalaci měřiče na ohnutou část potrubí. Výkon zařízení nezávisí na jeho tvaru.

Umístění měřiče ovlivňuje pohodlí a vzhled místnosti. Zařízení je zabudováno do potrubí podle přání zákazníka - vertikálně nebo horizontálně.

Průvodce určí umístění instalace a uvede náklady na práci. Cena je ovlivněna:

Právní předpisy obsahují vzájemně se vylučující normy týkající se strany, která odpovídá za materiální podporu zařízení. Z právního hlediska jde o to, že službu platí spotřebitel. Stále má na výběr: kupovat díly od plynárny nebo kupovat sám. Druhá možnost bude stát méně o 30%.

Existují však kategorie občanů, kteří mají nárok na bezplatnou instalaci plynoměrů. Přečtěte si více v tyto věci.

Díly pro montáž plynoměru
Sada montážních dílů lze zakoupit o něco dražší než 600 rublů - těsnění, přítlačné matice, spojovací trubky obvykle patří do sady

Průvodce specializovanou společností nastaví počítadlo, pouze pokud existuje projekt. Dokument uvádí umístění v místnosti, výšku a vzdálenost od plynových a elektrických zařízení. Projekt bude certifikován plynárenskou službou distribuční organizace. Pracovníci plynu pak přijdou domů, zapečetit čítač a vydat osvědčení o uvedení do provozu.

Vzdálenost od plynoměru k různým objektům

Normy byly stanoveny z důvodu bezpečnosti a funkčnosti zařízení. Během instalace splňují plynové mastery SP 42-101-2003 - Obecná ustanovení pro návrh a konstrukci systémů distribuce plynu z kovových a polyetylenových trubek.

Podle odstavce 6.49 těchto pravidel tedy můžete instalovat plynoměr mimo oblasti se zvýšeným uvolňováním vlhkosti nebo tepla. Patří mezi ně kamna a prostor nad ní, kotel, dřez. Současně má minimální vzdálenost od měřiče k plynovému kotli a kamnu jasný rám.

Pokud jde o správné hodnoty, nezáleží na tom, zda je plynové zařízení v blízkosti nebo elektrické.Pokud z toho vychází teplo nebo vlhkost, je věnována pozornost také teplotě a vlhkosti. Přesné normy platí pouze pro plynová zařízení.

Pro instalaci, pouze místa s dobrým přírodním větrání, a vynucený v tomto případě bude jen plus. Oblasti se stojatým vzduchem rozhodně nejsou vhodné. Kvalita posledně jmenovaného je určena pocity.

Klimatické podmínky se zhoršují na odlehlých místech místností, oblastech mimo příčky, výklencích. Doplňky nejsou vhodné ve značné vzdálenosti od okna a větrání nebo s překážkami v jejich směru.

Kuchyňský sporák
V ideálním případě je prostor nad kamny ponechán volný: univerzální pravidlo říká, že nad varnou deskou je asi 60–70 cm dodávky, zatímco pulty mohou být umístěny na úrovni 40–60 cm nad a nad

Během práce instalátoři používají informace v pasech měřidel. Výrobci uvádějí svá doporučení a obecné požadavky na modely plynoměrů, minimální a maximální vzdálenosti. Pracovníci s plynem se ne vždy spoléhají na technické údaje, ale jednají podle situace.

Pokud výrobce neposkytl požadavky na intervaly vůbec, musí instalační technik dodržovat následující univerzální parametry:

  1. Výška instalační normy je 160 cm. V pravidlech je tento indikátor doporučující a není povinný.
  2. Okraj stěny musí být udržován alespoň 3, s výhodou 5 cm. Mezera mezi měřidlem a svislým povrchem se někdy nazývá korozivní a je poskytována v případě poškození měřiče, nejméně 5 cm.
  3. Interval k nejbližšímu zařízení používajícímu plyn by neměl být menší než 80 cm. Mluvíme o plynových topných zařízeních a stejných domácích kamenech. Kategorie zahrnuje generátory tepla, kotle, průtokové a kapacitní ohřívače vody.

Některé typy zařízení jsou od sebe vzdáleny nejméně 1 m. Například vytápění a vaření a jednoduchá topná kamna, kotle na vaření, kamenná restaurace.

Vzdálenost se neměří od žádného bodu a v žádném směru. Zohlední se poloměr plynoměru. Z vědeckého hlediska je nutné instalovat tak, aby podél všech tří os byla zachována minimální vzdálenost od nejbližších bodů na měřidle, které dosud na zařízení nejsou nainstalovány. Potom nebudou v intervalech žádné chyby.

Interval pro plynoměr
Obrázek ukazuje principy umístění plynoměru vzhledem k spotřebičům, čáry jsou nakresleny dolů a podél zdi a stejná vzdálenost by měla být dodržena směrem k kuchyni

Mezi postranními hranami kamna a plynoměru ponechte nejméně 5 cm, z plynoměru do plynového kotle nebo sloupce se provede třikrát větší vzdálenost. Úroveň umístění je zvolena ne méně než 40 cm nad horním okrajem desky a ne blíže než 15 cm od horního nebo spodního okraje ohřívače vody.

Další aspekty při instalaci čítače

Na stejné úrovni s měřidlem je také nainstalován detektor úniku plynu. Před a za měřičem na namontovanou trubku blokovací jeřábové mechanismy jako míč nebo jakýkoli jiný. Jeřáby vám umožní rychle vyjmout plynoměr pro kontrolu nebo výměnu.

Na konci práce jsou zkontrolovány těsnosti spojů a uzlů na potrubí s měřidlem. Vyplatí se to okamžitě, aby se čaroděj nezavolal znovu. Plynní pracovníci distribučních společností sami kontrolují zařízení - hledají netěsnosti a netěsnosti.

Všechna spojení a spoje na větvi s počítadlem jsou pak pokryty mýdlovou vodou. Instalace plynoměru je považována za úspěšnou a zařízení funguje, pokud se během dodávky plynu neobjeví žádné bubliny.

Instalace venkovního plynoměru

Instalace ze strany ulice není snadná procedura, takže budete muset provést tuto rezervaci předem. Odpověď bude dána v plynárenské službě a vše záleží na konkrétní situaci a proveditelnosti úkolu v zásadě. Obecně neexistují žádné překážky.

Pouliční pult
Plynoměr na fasádě: tato možnost se obecně považuje za přijatelnou, ale již není možné namontovat plynoměr na jednotlivé podpěry

Tělo měřiče bude potřebovat ochranu proti korozi, jinak dojde k jinému poškození zařízení. Problém ochrany počasí je vyřešen clonou.

Před vstupem plynu do měřicího přístroje se neobejdete bez síťové bariéry, která zabraňuje vniknutí nečistot do měřicího přístroje. Někdy je plynoměr umístěn ve skříni na fasádě, a tak řeší 2 problémy najednou.

Závěry a užitečné video na toto téma

Což je lepší, kupte si nový plynoměr nebo zkontrolujte ten, který je:

Co byste měli věnovat pozornost při instalaci plynoměru:

V jedné místnosti můžete nainstalovat několik plynoměrů najednou. Jediným problémem je, že to někdy nelze dosáhnout bez permutací. Spotřebitel udělá správnou věc, pokud během instalace vyjádří svůj názor, ale přesto poslouchá pána s opačným názorem.

Na špatně větraném místě nebo ve velké vzdálenosti od okna není plynoměr pravděpodobně nainstalován, ale teoreticky lze zařízení přesunout do ulice.

Řekněte nám o svých zkušenostech s instalací plynoměrů, měli jste nějaké problémy s instalací zařízení? Co jste udělali v konkrétních situacích, jaké kroky jste podnikli, abyste vyřešili vzniklé problémy? Podělte se o své zkušenosti, zeptejte se ve formě níže.

Byl tento článek užitečný?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!
Ne (13)
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!
Ano (76)
Komentáře návštěvníků
  1. Lyudmila

    V Ryazanu instalovali plynoměr v bytě s jednotlivcem. topení. Vyčnívá z podlahy ve vzdálenosti více než metr od stěn, tj. ne na zdi a v nulové vzdálenosti od podlahy. Byt ještě nebyl uveden do provozu. Jaká instrukce je na tomto plynoměru instalována? LCD Pozharsky, apt. 6.

Přidejte komentář

Bazény

Čerpadla

Oteplování